(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Priručnik o kompostiranju

Video priručnik o kompostiranju izrađen u sklopu projekta "Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji" koji je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Šibensko-kninske županije i Bikarca d.o.o.

Obavijest o lokaciji na području Grada Drniša na kojoj će se provoditi ekološka globalna akcija "Zelena čistka 2017."

Lokacija koja bi se ove godine, u sklopu održavanju ekološke akcije "Zelena čistka 2017.", čistila od nepropisno odbačenog otpada na dan 22.04.2017. godine s početkom u 08.00 sati jest planinarski put koji vodi od odvajanja sa glavne ceste Drniš-Trbounje tj. put koji vodi prema naselju Lišnjak i dalje na planinu Prominu. Lijevo i desno od toga puta uočena su mnogobrojna mjesta s nepropisno odbačenim različitim kategorijama otpada.

Apeliramo na sve naše sugrađane da se pridruže ovoj akciji kako bi ista protekla na što višem nivou te na taj način da pokažemo kako poštujemo i cijenimo mjesto u kojem živimo.

Nastavi čitati

Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Poštovani, slijedom aktivnosti na poduzimanju mjera sprečavanja nastanka odnosno smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima na navedenom području, obavještavamo sve naše korisnike da Gradska čistoća Drniš d.o.o. otpočinje s podjelom namjenskih vreća za odvajanje korisnih sastojaka iz komunalnog otpada papira, plastike te stakla.

Podjela vreća počinje od utorka 08. studenog 2016, a planira se završiti do konca 2016. godine. Podjelu će vršiti djelatnici Gradske čistoće Drniš d.o.o. koji će svakom kućanstvu besplatno dostaviti komplet vreća za narednih 6 mjeseci. Komplet vreća se sastoji od po pet vreća (3x5) od kojih je pet vreća zapremine 120 L. namijenjenih za kategoriju plastike, pet vreća zapremine 120 L. za kategoriju papira i kartona te pet vreća zapremine 80 L za kategoriju stakla.

Nastavi čitati

  • bg