(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

Komunalni otpad

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, glomaznog otpada, korisnog otpada te neopasnog proizvodnog otpada vrši se na području Grada Drniša te Općine Ružić.

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

Komunalni otpad iz domaćinstva prikuplja se u PVC i limenim posudama od 1100 L, postavljenim na zato određenim lokacijama u naseljima, otpad iz male gospodarske djelatnosti prikuplja se putem javno postavljenih posuda dok veći gospodarski subjekti imaju dodjeljene kontejnere od 7 m3.

Građani imaju mogućnost da svoj glomazni otpada iz kućanstva odlože u veliki otvoreni kontejner koji im se po pozivu dostavi na kućnu adresu. Za sve uredne platiše ova se usluga dodatno ne naplaćuje.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad iz proizvodne/uslužne djelatnosti ako je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima te otpad nastao čišćenjem javnih površina. U posudu za odlaganje kućnog otpada (kanta) ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET ambalaža, Al – Fe limenke, itd.), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora, itd.), građevinski otpad.