(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

Komunalni otpad

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, glomaznog otpada, korisnog otpada te neopasnog proizvodnog otpada vrši se na području Grada Drniša te Općine Ružić.

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

Komunalni otpad se za sve kategorije korisnika prikuplja u spremnicima od 80L, 120L, 240L i po potrebi 1100L kada su pitanju više stambene zgrade ili veći gospodarski subjekti.

Korisnici „Kućanstva“ imaju mogućnost da svoj glomazni otpad zbrinu na jedan o načina: da ga osobno dostave u reciklažno dvorište Grada Drniša bez troška naplate odlaganja ili naruče otvoreni veliki spremnik od 7 m3 na kućnu adresu pri čemu im je besplatna količina glomaznog otpada od 2 m3 dok se razlika naplaćuje sukladno cjeniku.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad iz proizvodne/uslužne djelatnosti ako je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima te otpad nastao čišćenjem javnih površina. U posudu za odlaganje kućnog otpada (kanta) ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET ambalaža, Al – Fe limenke, itd.), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora, itd.), građevinski otpad.